خوراک متوسط شیر

توضیحات: خوراک متوسط شیر به دو صورت پلیت و پودر تولید و عرضه می گردد. ضخامت محصول در حالت پلیت برابر ۸میلیمتر خواهد بود.

بهترین طریقه مصرف: به منظور بازدهی هرچه بیشتر این محصول، بهترین طریقه مصرف برای شیردهی ۱۵ الی ۲۰ کیلوگرم روزانه، در جدول ذیل قرار داده شده است.

یونجه مرغوب4
کاه1/5
سیلاژ(سیلو) ذرت18/5
خوراک متوسط شیر گرگان و دشت11/2

مواد مغذی: در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده این محصول در قالب جدول نمایش داده شده است.

انرژی خالص شیرواری1/65
پروتئین خام14/5±0/5
ماده خشک88
خاکستر10
فیبر خام9
کلسیم0/95
فسفر0/6