خوراک سوپرتولید

توضیحات: خوراک سوپرتولید به دو صورت پلیت و پودر تولید و عرضه می گردد. ضخامت محصول در حالت پلیت برابر ۸میلیمتر خواهد بود.

بهترین طریقه مصرف: به منظور بازدهی هرچه بیشتر این محصول، بهترین طریقه مصرف برای شیردهی ۳۵ الی ۴۵ کیلوگرم روزانه، در جدول ذیل قرار داده شده است.

یونجه مرغوب7/8
کاه0/5
سیلاژ(سیلو) ذرت23
خوراک متوسط شیر گرگان و دشت16/3

مواد مغذی: در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده این محصول در قالب جدول نمایش داده شده است.

انرژی خالص شیرواری1/9
پروتئین خام19/5±0/5
ماده خشک89
خاکستر6
فیبر خام6/5
کلسیم0/75
فسفر0/65