خوراک گوسفند پرواری

توضیحات: خوراک گوسفند پرواری به دو صورت پلیت و پودر تولید و عرضه می گردد. ضخامت محصول در حالت پلیت برابر ۸میلیمتر خواهد بود. این محصول برای مصرف میش داشتی، بره پرواری در دوره رشد و بره پرواری در دوره پایانی قابل استفاده می باشد.

مواد مغذی: در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده این محصول در قالب جدول نمایش داده شده است.

مجموع مواد مغذی قابل هضم (TDN)65
انرژی خالص رشد (NEg)0/96
پروتئین خام13/5
ماده خشک88
خاکستر10
فیبر خام12
کلسیم0/95
فسفر0/8