خوراک طیور

خوراک مرغ گوشتی

شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت با هدف ارتقا سطح کیفی زنجیره تولید گوشت مرغ، محصولات خود را برای سه نژاد راس، کاب و هوبارد به بازار مصرف عرضه می نماید. این شرکت برای هر یک از نژادهای ذکر شده، دارای محصولات سوپر استارتر، پیش دان، رشد دان و پس دان می باشد.

خوراک مرغ مادر

خوراک مرغ مادر

شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت به منظور تامین خوراک مصرفی برای مرغ های مادر، محصولات خود را در این زمینه نیز به بازار عرضه می دارد اما به دلیل تنوع نژادهای اینگونه از طیور، تمامی محصولات این گروه به سفارش مشتری انجام می پذیرد.

خوراک بوقلمون

شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت محصولات متنوعی برای بوقلمون به بازار مصرف عرضه می نماید. این محصولات شامل خوراک پیش آغازین، خوراک آغازین، خوراک میاندان، خوراک پایانی ۱ و خوراک پایانی ۲ می باشد.

خوراک شترمرغ

شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت به جهت تامین خوراک مصرفی فارم های پرورش شترمرغ، دو محصول خوراک صفر تا سه ماهه و خوراک سه تا شش ماهه را عرضه می نماید.