سوپر استارتر

توضیحات: این محصول با ضخامت ۲ میلیمتر تولید و عرضه می گردد.
راهنمای مصرف: سوپر استارتر از تولد تا ۷روزگی قابل استفاده می باشد و میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰گرم به صورت متوسط، قابل قبول خواهد بود.
ترکیبات: دانه ذرت، کنجاله سویا، گلوتن ذرت، روغن سویا، کربنات کلسیم، نمک، دی کلسیم فسفات، جوش شیرین و …

مواد مغذی: در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده این محصول در ذیل نمایش داده شده است.

مواد مغذیمقدار
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/Kg)3000
پروتئین (%)23/5 - 22/5
فیبر خام (%)5
لیزین (%)1/2
متیونین+سیستئین (%)0/7
متیونین (%)0/5
ترئونین (%)0/65
فسفر قابل جذب (%)0/38
کلسیم (%)0/95
حداقل ویتامین A (IU/Kg)9500
حداقل ویتامین E (IU/Kg)55
حداقل ویتامین D3 (IU/Kg)3800
حداقل ویتامین B1 (MG/Kg)2/2
حداقل ویتامین B2 (MG/Kg)6/5
حداقل ویتامین B6 (MG/Kg)2/5