پیش دان راس

توضیحات: این محصول با ضخامت ۲ میلیمتر تولید و عرضه می گردد.
راهنمای مصرف:پیش دان راس از ۷روزگی تا ۱۵روزگی قابل استفاده می باشد و میزان ۵۰۰گرم به صورت متوسط، قابل قبول خواهد بود.
ترکیبات: دانه ذرت، کنجاله سویا، گلوتن ذرت، روغن سویا، کربنات کلسیم، نمک، دی کلسیم فسفات، جوش شیرین و …

مواد مغذی: در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده این محصول در ذیل نمایش داده شده است.

مواد مغذیمقدار
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/Kg)2850 - 2800
پروتئین (%)22/5 - 21/5
فیبر خام (%)5
لیزین (%)1/13
متیونین+سیستئین (%)0/7
متیونین (%)0/47
ترئونین (%)0/55
فسفر قابل جذب (%)0/36
کلسیم (%)0/87
حداقل ویتامین A (IU/Kg)9000
حداقل ویتامین E (IU/Kg)50
حداقل ویتامین D3 (IU/Kg)3600
حداقل ویتامین B1 (MG/Kg)2
حداقل ویتامین B2 (MG/Kg)6
حداقل ویتامین B6 (MG/Kg)2