رشد دان راس ۲

توضیحات: این محصول با ضخامت ۴ میلیمتر تولید و عرضه می گردد.
راهنمای مصرف: رشد دان راس ۲ از ۱۵روزگی تا ۳۴روزگی قابل استفاده می باشد و میزان ۲۳۰۰گرم به صورت متوسط، قابل قبول خواهد بود.
ترکیبات: دانه ذرت، کنجاله سویا، گلوتن ذرت، روغن سویا، کربنات کلسیم، نمک، دی کلسیم فسفات، جوش شیرین و …

مواد مغذی: در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده این محصول در ذیل نمایش داده شده است.

مواد مغذیمقدار
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/Kg)2900 - 2850
پروتئین (%)19 - 18
فیبر خام (%)5
لیزین (%)0/94
متیونین+سیستئین (%)0/6
متیونین (%)0/43
ترئونین (%)0/50
فسفر قابل جذب (%)0/32
کلسیم (%)0/82
حداقل ویتامین A (IU/Kg)8500
حداقل ویتامین E (IU/Kg)45
حداقل ویتامین D3 (IU/Kg)3200
حداقل ویتامین B1 (MG/Kg)1/8
حداقل ویتامین B2 (MG/Kg)5/5
حداقل ویتامین B6 (MG/Kg)1/75