پس دان راس ۱

توضیحات: این محصول با ضخامت ۴ میلیمتر تولید و عرضه می گردد.
راهنمای مصرف: پس دان راس ۱ از ۳۴روزگی تا پایان دوره قابل استفاده می باشد و میزان ۱۶۰۰گرم به صورت متوسط، قابل قبول خواهد بود.
ترکیبات: دانه ذرت، کنجاله سویا، گلوتن ذرت، روغن سویا، کربنات کلسیم، نمک، دی کلسیم فسفات، جوش شیرین و …

مواد مغذی: در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده این محصول در ذیل نمایش داده شده است.

مواد مغذیمقدار
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/Kg)3000 - 2950
پروتئین (%)17/5 - 17
فیبر خام (%)5
لیزین (%)0/80
متیونین+سیستئین (%)0/6
متیونین (%)0/40
ترئونین (%)0/45
فسفر قابل جذب (%)0/30
کلسیم (%)0/80
حداقل ویتامین A (IU/Kg)8000
حداقل ویتامین E (IU/Kg)40
حداقل ویتامین D3 (IU/Kg)3000
حداقل ویتامین B1 (MG/Kg)1/5
حداقل ویتامین B2 (MG/Kg)4/5
حداقل ویتامین B6 (MG/Kg)1/5