خوراک شترمرغ

توضیحات: سبد محصول شرکت گرگان و دشت برای شترمرغ شامل ۲ محصول برای شترمرغ های صفر تا سه ماهه و سه تا شش ماهه می باشد.
راهنمای مصرف: به همراه یکصد کیلوگرم از این محصول برای شترمرغ های صفر تا سه ماهه، ۱۰ کیلوگرم و برای شترمرغ های سه تا شش ماهه، ۲۰ کیلوگرم پودر یونجه مرغوب استفاده شود.
ترکیبات: دانه ذرت، کنجاله سویا، دانه جو، سبوس گندم، روغن سویا، کربنات کلسیم، نمک، دی کلسیم فسفات، آنزیم، پروبیوتیک و …

مواد مغذی: در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده خوراک شترمرغ برای دوره های صفر تا سه ماهه و سه تا شش ماهه نمایش داده شده است.

مواد مغذیخوراک صفر تا سه ماههخوراک سه تا شش ماهه
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/Kg)2650 - 26002450 - 2400
پروتئین (%)22/5 - 2219/5 - 19
فیبر خام (%)6/87/5
لیزین (%)1/351/05
متیونین+سیستئین (%)0/850/75
متیونین (%)0/550/45
ترئونین (%)0/850/7
فسفر قابل جذب (%)0/730/63
کلسیم (%)1/41/45